उत्पादन कार्यशाला

उत्पादन कार्यशाला प्रदर्शन

अधिकतम दैनिक उत्पादन मात्रा 100,000 पुग्छ।हाम्रो वार्षिक बिक्री मात्रा हाल 80,000,000 canisters पुग्छ।

हामी स्रोतबाट उच्च गुणस्तर उत्पादनहरु संग ग्राहकहरु प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

लगभग 2

लगभग 2

लगभग 2

लगभग 2

लगभग 2

लगभग 2

जहाज पठाउन तयार छ

लगभग 2

लगभग 2

लगभग 2

लगभग 2