बेबी पोंछ

 • 72 wipes Household Fragrance Clean Baby Wipes

  W२ घरको सुगन्ध सफा बेबी वाइप्स

  स्वाभाविक रूपमा तैयार र परीक्षण गरियो।
  यसको प्राकृतिक घटकहरु लाई संरक्षण
  तपाईंको बच्चाको नाजुक छाला सफा र नरम।
  मदिरा-रहित: बच्चाको छालाको प्राकृतिक ओस कायम राख्छ।
  आदर्श: बच्चाको दैनिक सफाईको लागि।
  तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्: डायपर, बाथरूम र अप्रत्याशित स्थितिको प्रत्येक परिवर्तनमा।